Aurero - System zgłoszeń pacjentów w badaniach klinicznych do NFZ

Twoje zgłoszenie
Uzupełnij wymagane informacje

Dane ośrodka

Pacjenci do zgłoszenia

Dodaj kolejnego pacjenta

Potwierdzenie danych

Wyrażam zgodę na przekazanie wprowadzonych wyżej numerów pesel do wskazanego oddziału NFZ.
Numery pesel nie są przechowywane ani przetwarzane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przesłania zgłoszenia pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych do wybranego oddziału NFZ.
Przejdź do podsumowania