Aurero - System zgłoszeń pacjentów w badaniach klinicznych do NFZ

System zgłoszeń pacjentów do NFZ

Od 1 czerwca 2019 r. każdy ośrodek badawczy ma obowiązek przekazania informacji do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o numerze PESEL uczestnika każdego badania klinicznego, a nie jak dotychczas tylko badania niekomercyjnego

System Aurero pozwala automatycznie przekazać wymagane informacje do odpowiedniego oddziału NFZ

1 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej: „PF”) wprowadzona ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nadaje ona nowe brzmienie art. 37k ust. 1d nakładającemu na badacza lub właściwy podmiot leczniczy, czyli ośrodek badawczy, obowiązek przekazania informacji do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o numerze PESEL uczestnika każdego badania klinicznego, a nie jak dotychczas tylko badania klinicznego niekomercyjnego.

Termin na wykonanie tego obowiązku to 14 dni od dnia włączenia do badania.

Czytaj więcej na naszym blogu
Zaufały nam ośrodki z całej Polski

728

pacjentów zgłoszonych poprzez zglospacjenta.aurero.pl
Zgłoś pacjentów do NFZ
Nie wiesz jak zgłosić pacjentów?
Skorzystaj z bezpłatnego, automatycznego systemu zgłoszeń pacjentów do NFZ i nie martw się formalnościami.
Aurero wyśle zgłoszenie za Ciebie, a gdy Twój oddział NFZ otrzyma wymagane informacje dostaniesz wiadomość z potwierdzeniem dostarczenia.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem - wszystkie dane są kodowane i zabezpieczone hasłem.